Казахский переводчик Азербайджанские песни Узбекские песни

Шарпудин Солтаханов.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все чеченские исполнители

Шарпудин Солтаханов

  • Мичхьа ду хьан Ницкъ кураллий - ас аьрзоне хаьттира, Шен Ницкъ болу ши т1ам тоьхна - Аьрзо хьала г1аьттира. Бертахь Доьзал, Маьрша Даймохк - беца Къонахчуьн ши т1ам. Бийца Мохккий Моттий бацахь - Адамех ца Олу Къам. Къонахчуьн Дарж Оза Терза - х1инца а данза ду бах, Дуьне Цуьнца Дуста Г1ортах - Сов хир бу Къонахчуьн Мах. Вага Къонах Оьшуш Хилахь - Молха Санна Вагалахь. Де кхоладеш Буьйса яг1ахь - Хаьштигах Хьо Къагалахь. Къонах воцуш ваха атта - хилла Массо Заманахь. Атта дацарх Къонах Хилий - Тахна Ваха 1амалахь. Къонахашна Зама йоцуш - хилла а яц Заманаш, Замане ца ловзавойтуш - Зама Ловзо 1амалахь. Шен Вешина Воша воцчух - Хьуна хир вац Доттаг1а, Хьайца хало Екъна вацахь - Теший Дог Ма Дастахьа! Шен Дена во1 ца хиллачух - К1ант хир ма вац Махкана. К1илло стагах Къонах хилац - юкъах герзаш дехкарах Даржех Уггара Лакхар чарах - Ду Хьуна К1ант Къонаха. Цу Дарже Хьо Кхаьчна вацахь - Лахал Хьаже гонаха. Уггар Лакхар Къонах Дош Ду - Вай Ц1ер Дешций легарехь. Сийлаллий Таж Нана Ц1е Ю - Маьлхан Нуьрехь Къегарехь. Массо Ирсен Волчу хенахь - Ирсе Хила 1амалахь, К1ад а Ца луш хало Лар а - Ду Къонахчуьн Амалех. Вай-м Дуьненчу Сакъера а - Тойнехь 1ен Ца Даьхкини, Дуьне Хазда Кхана Делчи - Сий Дайта Вай Даь1ахкийн.