Казахский переводчик

Популярные казахские песни

Исполнители

Добавить
Все чеченские исполнители

Pop

Pop (популярная музыка) — область массовой культуры, охватывающая различные формы, жанры и стили развлекательной и прикладной музыки
 • Безаман ц1е Алунехь сан кийрахь йогуш ю... Сан дагт1ера зезагаш Хьоьгара ирс доьхуш техкаш ду... Мел генахь хиларах Ойланаш хьо волчу хьийза сан... Б1аьстенан малхаца, Гуьйренца, г1арг1улин эшаршца Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга, Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна... Вайн безаман хьоьстуш сирла седа, Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла... Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш, Хьан дахарехь г1айг1ана лар йойуш... Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу, Сан б1аьргаша даима хьо лоьху... Лаьара дахарехь Вай цхьана хилийта даимна, Ц1еначу кхолламца, Безаман дай хилла дахийта... Хьан ц1арах паналлехь Ас сайна цхьа седа къастийна, Цо йовхо ло сан дагна, Ирс ду сан ойланах хьаьрчина... Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга, Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна... Вайн безаман хьоьстуш сирла седа, Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла... Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш, Хьан дахарехь г1а1гана лар йойуш, Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу, Сан б1аьргаша даима хьо лоьху... Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга, Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна... Вайн безаман хьоьстуш сирла седа, Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла... Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш, Хьан дахарехь г1а1гана лар йойуш, Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу, Сан б1аьргаша даима хьо лоьху...
 • Г1аларчу бешара, схьа хеза эшараш. Массачу жималли зьовне аьзнаш. Дахаро ч1аг1 йина марзонаш, уьранаш, Кегичу дегни безаман мукъамаш. $припев: Соьлжа г1ала, азаллаьхь дуьна къонахи ага. Хьайха йала соь ахь ц1а ма ала. Соьлжа г1ала хьо сан деги дакъа. Ехийла маьрша хьо, Соьлжа г1ала. $ Кочачу саьттарша хаздина Соьлжа. Эсала шаьрша г1алийна йукъеша. Дитташа хьобстучу цу хина йистоша маршалла хоьтту тайначу шабаршца. %припев% Вай дайша кхилина оьзда г1иллакхаш. Сирлачу имане кхойкху маьждигаш. Къинхьегаман беркато къагийна некъаш, Соьлжа г1аларчу туьйрани куьзанаш
 • I. Сих елла зама гена д1аюьйлуш, Хьоь болу сан безам денна сан кхуьу. Со еза бохуш соьга хьоьжу хьо, Хьо воцуш Дала ма юьтийла со. Припев: Сан са, сан дог, сан кийрара бала бу хьо, Кху дуьненчохь хьо вовзарна ирсе ю со. Сан са, сан дог, сан кийрара бала бу хьо, Вайшинан безам ларбелахь везар. II. Дависса, маьлхан з1аьнарш ялар со, Хьо вохвеш хьоьга хьоьжур яра со. Дависса беттасо далара со, Хьан коре хьоьжуш лепар яра со. Припев: Сан са, сан дог, сан кийрара бала бу хьо, Кху дуьненчохь хьо вовзарна ирсе ю со. Сан са, сан дог, сан кийрара бала бу хьо, Вайшинан безам ларбелахь везар. III. Буьрса т1ейог1у 1аьржа буьйсанаш, Сан коьрте хьийза г1ийла ойланаш. Дуьненан 1алам хета суна хьо, Хьо воцуш Дала ма юьтийла со. Припев: Сан са, сан дог, сан кийрара бала бу хьо, Кху дуьненчохь хьо вовзарна ирсе ю со. Сан са, сан дог, сан кийрара бала бу хьо, Вайшинан безам ларбелахь везар.
 • илли ал вай халхадовл вай тахан вай хал деза ловзара дей безаман дей, хал деза вай йижари вежари сий дол Г1алг1ай Г1алг1айчун кегархой гона юхдовла Ираз чу довсийта хьара коа Къонахи мехкари шо халхадовла ер илли хозаш да хьара коа припев. вай са мукъ дакха йо1 з1амсаг халхдакха пандар д1алакха халхар бал бакха — 2 раза Дог дела вай турпал Г1алг1ай Иразе дахийта массазе вай Фатт тоха хей Ловзара дей Дог тохадолийташ халдовла вай.. Г1алг1айчун кегархой гона юхдовла Ираз чу довсийта хьара коа Къонахи мехкари шо халхадовла ер илли хозаш да хьара коа
 • Хинйисте веънера хьо, Хи иэца еънера со. Ахь элира:\"Азиза,мерза шовда малийта...\" Азиза... Ло дог1у...Лайнан чимаш... Дагайог1у хаза суьйренаш. Ло дог1у...К1айн чимаш... Дагахь лаьтта хьан хаза б1аьргаш. Ло дог1у...Лайнан чимаш... Дагайог1у хаза суьйренаш. Ло дог1у...К1айн чимаш... Дуьхьал лаьтта хьан хаза б1аьргаш. Шовданах ца 1ебаш хьо, Г1иллакхех ца юхуш со. Ахь элира:\"Ирс хилла-кхин мел еза езийла...\" Езийла... Ло дог1у...Лайнан чимаш... Дагайог1у хаза суьйренаш. Ло дог1у...К1айн чимаш... Дагахь лаьтта хьан хаза б1аьргаш. Ло дог1у...Лайнан чимаш... Дагайог1у хаза суьйренаш. Ло дог1у...К1айн чимаш... Дуьхьал лаьтта хьан хаза б1аьргаш. Хинйисте мел вог1у хьо, Хи иэца йог1ур ю со. Алийта хьоь:\"Азиза,мерза шовда малийта...\" Малийта... Ло дог1у...Лайнан чимаш... Дагайог1у хаза суьйренаш. Ло дог1у...К1айн чимаш... Дагахь лаьтта хьан хаза б1аьргаш. Ло дог1у...Лайнан чимаш... Дагайог1у хаза суьйренаш. Ло дог1у...К1айн чимаш... Дуьхьал лаьтта хьан хаза б1аьргаш
 • 1. Даго шена къасти хьо, кхи хир яц аьлла, Ма хаза хийтира хьо сай ю ва аьлла, Ма серла белира б1аьргаш дуьххьара хьо гича, Кхи д1а ас ч1аг1о йи б1аьрг т1ера ца баккха. Припев: Со муха ваьхна те хьомениг хьо ца гуш, Кийрара жима дог хьоьга д1а ца далхош, Малх санна къегийна хьо йог1уш ва яйчи, Хьомениг сан ойла хьуна т1е ма йоьрзу. 2. Йеллахьа езар схьа вай ирсан деган некъ, Деллахьа б1аьргаш д1а, ерзахьа юха цкъа, Безамах чам кхетта хьийза шу ураме, Цхьа жимма терго яй т1е эцахь сан безам. Припев: Со муха ваьхна те хьомениг хьо ца гуш, Кийрара жима дог хьоьга д1а ца далхош, Малх санна къегийна хьо йог1уш ва яйчи, Хьомениг сан ойла хьуна т1е ма йоьрзу. 3. Ахь олу хаза дош сан синтем бу хьуна, Сох лаьцна ен ойла совг1ат ду суна, Геннара б1аьрг кхетча хьуна т1аьхьа хьоьжуш, Хьоьх лаьцна ен ойла сан эрна хили те. Припев: Со муха ваьхна те хьомениг хьо ца гуш, Кийрара жима дог хьоьга д1а ца далхош, Малх санна къегийна хьо йог1уш ва яйчи, Хьомениг сан ойла хьуна т1е ма йоьрзу
 • О-о-о-о-о. Вайчул хаза маьхкарий. Карор бац кху дуьнен чохь. 1. Ламанах бух дуьйлу шал-шийла шовданаш. Уьш мала гуллуш ю ломара акхарой. Царна тебаш долу Ц1оькха-лом ва санна. Со хьуна тебаш ву, ва нена хаза йо1. 2. Эккхича додуш ду ган т1ера Олхазар. Йадича йуьсуш ю к1антана езна йо1. 1еха яй тила яй, хьай нана йижа яй. Хьай десар йолахьа со волче са керта. 3. Энгалий башг1епахь, бай бала ца туьгу. Хьо йина хьа нана, хьоьх яла ца туьгу. Хьо йина хьа нана, хьоьх яла ца туьгу. Ма хьоме хили хьо, хьо йинчу хьай нена. 4. Ламанах бух дуьйлу шал-шийла шовданаш. Уьш мала гуллуш ю ломара акхарой. Царна тебаш долу Ц1оькха-лом ва санна. Со хьуна тебаш ву, ва нена хаза йо1. О-о-о-о-о. Вайчул хаза маьхкарий. Карор бац кху дуьнен чохь.
 • Хьан б1аьргаш ши жовхар 1аьржа Кегийчу т1улгашлахь харжа. Шовдана куьзгана хьоьжуш Леллера т1улгийн лар хьоьшуш. Мархашка малх битар лоьхуш Хьан елар марха чохь лоьхуш. Лаьмнашкахь некъ толлуш г1ийла Мийлира шовданаш шийла. Хьа боху, мичахь бу безам Маьхкарийн туьйра ду и. Цунна хьан кийра ца богу Шело ю гул елла чохь. Цунна хьан кийра ца богу, хо тешалахь Шело ю гул елла чохь. И дешнаш сов шортта хилла Хьа безам кхечуьнга бахна. Сан безам бисира цхьалха Лаьмнашкар т1улгийн лар хьоьшуш. Мархашка малх битар лоьхуш Хьан елар марха чохь лоьхуш. Лаьмнашкахь некъ толлуш г1ийла Мийлира шовданаш шийла. Хьа боху, мичахь бу безам Маьхкарийн туьйра ду и. Цунна хьан кийра ца богу Шело ю гул елла чохь. Цунна хьан кийра ца богу, хо тешалахь Шело ю гул елла чохь. Хаалахь: даимма бу безам Малх мел бу хира ма бу и. Адамаш вовшашна деза Т1аккха бен кхоллалац и. Адамаш вовшашна деза кхоьллина Т1аккха бен кхоллалац и..
 • Хьоьх дуьххьар б1аьрг кхетча, Йист хуьлу хезча, Хьан озе ладоьг1уш, Хьийжира хьоьга. 1аьржачу, эсалчу Б1аьргаша хазчу, Дагчу ц1е йиллира, Хьаьжча хьо соьга. Безаман цу ц1аро Ботту сан кийра, Наб яйна г1уьтту со Хан йоцчу хенахь, Амма ца х1утту со Дагара дийца, Кхоьру ахь со къиза Таттарна гена. Сих-сиха генара Хьо йолчу вог1ий, Воьду со сайн дагахь Хьо хьоьстуш хьоьжий, Ткъа, хьуна-м ца хаьа, Сан кийра богий. Дарбанна хьоьгара Хьан безам оьший Хьан деган къайленаш, Ойланаш еша-м. Ца хаьа хьан хазчу Б1аьргаш чу хьежарх. Буй техьа хьан дагчохь Кхечуьнга безам? Юй-те хьо х1инццалца Къастоза везар?
 • Помоги нам, ветер, Подари свободу, Мы танцуем танец Гордого народа. Нам не страшно, мама, Мы за все ответим, Как орлы взлетаем, Мы судьбе навстречу. Припев: Где лезгинка — там Солнце, Там, где Солнце — там горы, А где горы — там небо, И под небом — просторы. А под небом — просторы. Там лезгинка, там горы. В этом танце воля, В нем огонь и сила. Ты танцуй лезгинку, Чтобы жизнь любила. Я дарю вам сердце, Я дарю вам слово. Этот танец жизни Мы танцуем снова
 • Wala xalxa noxchi k1an t wala c7ana kogan t1e7 wala 2oi2oshmexkan see a7 dog 2eocu mexkaree ma 7eja 7o soega gheela bossita bezam dag chu yussur yu serlachu deena7 xaza yo3 7a husam chu wala xalxa noxchi k1ant arzonan7ay bolarca ghatta gayta sixalla way lawzaran xazalla
 • Бийца дай боцуш верг мел г1ийла ву Цара дика ц1е ца йитинарг кхиъ декъаза ву Да боху деза дош мел онда ду Шен вала Да вериг мел сийлахь ву Иллешкахь хесториг вай Нана ю Миска, эсала и хеташ ю Нана санна Да хесто вай бехке ду Вай къоман г1иллакхехь и веза ву Да, хьан сий лардан кийча ю со яла Дада, Дада, Да, Да, сан Да Сан дозалла, сан сий ду хьо! Са дезаш дац хьуна х1ай сийлахь Да! Са лоруш дац хьуна сан къонах Да Хьан лерам доза дац, бац барам цхьа а Аьхь хеташ 1а хьуна сан мерза да Де хьехарш деза ду, коьрта а ду! Цо белла оьзда некъ – вай декхар ду Вонна а, диканна а и цхьаъ ма ву Шен дег1 цкъа ца кхоош лаьттина ву
 • Со яхара сарахь хит1а К1орни дацар хит1ахь лятташ Кхана сарахь хьо ца ваг1ахь Ас вуьту хьо нисарошна Кхана сарахь хьо ца ваг1ахь Ас вуьту хьо нисарошна Схьакхита малх схьакхитале Чу бузу малх чу бузале Дала к1орни дагар дици Г1овшех далла доллу вайши Дала к1орни дагар дици Г1овшех далла доллу вайши 1уьйре йоцуш йиш яц бохуш Суьйре йоцуш йиш яц бохуш Хьо ца хилча йиш яц бохуш Ас хьо сайна кура вякхи Хьо ца хилча йиш яц бохуш Ас хьо сайна кура вякхи 1уьрене да хьо ву меттуш Суьрене да хьо ву меттуш Хьай дешан да хьо ву меттуш Сай леларна дохку йоьлу Хьай дешан да хьо ву меттуш Сай леларна дохку йоьлу
 • Со яхара сарахь хит1а К1орни дацар хит1ахь лятташ Кхана сарахь хьо ца ваг1ахь Ас вуьту хьо нисарошна Кхана сарахь хьо ца ваг1ахь Ас вуьту хьо нисарошна Схьакхита малх схьакхитале Чу бузу малх чу бузале Дала к1орни дагар дици Г1овшех далла доллу вайши Дала к1орни дагар дици Г1овшех далла доллу вайши 1уьйре йоцуш йиш яц бохуш Суьйре йоцуш йиш яц бохуш Хьо ца хилча йиш яц бохуш Ас хьо сайна кура вякхи Хьо ца хилча йиш яц бохуш Ас хьо сайна кура вякхи 1уьрене да хьо ву меттуш Суьрене да хьо ву меттуш Хьай дешан да хьо ву меттуш Сай леларна дохку йоьлу Хьай дешан да хьо ву меттуш Сай леларна дохку йоьлу
 • И ма дара хазчу баьста, байтаьхь зезаг малхо хьоьста. Заза хецна а1ламо. Урам новкъахь йоьдуш, йог1уш, хьа ц1е хьу ю соьга бохаш, лецира со безамо. Лекхачу ломал ойла йолуш. Г1илакх доьнал шеца долаш вайнеха к1ант воьвзина. Дагана еза елла бохаш, шега йаде йола бохаш, цо са корта хьовзира. Д1а йоьда зама, вайга кхойкху безамо. Вай цана даха деза боху кхолламо. Безаман новкъахь вайши сема ца хилахь, хьо са хир вац, со хьа хир яц. Безамо хьоьсташ мялха дюне хизар ду. Хьо са хир ву, хьо са хир ву, со хьа хир ю. Ас дош ло хьуна хьоменаг, хьо тешалахь, хьо тешалахь, соьх тешалахь. Зезаг санна хаза ю со. Тейпана Дишни йо1 ю со. Соьца ваха лур вуй хьо?!.. Хьомениг соьхь ниса кхета, хьо дюнена меха хета. Хазалехь ма 1ехало. Лекхачу ломал ойла йолуш, г1илакх доьнал шеца долуш, к1анта йо1е элира:"хьо йоцуриг Кхи йо1 эшац, хьоьца бе Кхи дахар дезац. Дала декъал вай дойла." Д1а йоьда зама, вайга кхойкху безамо. Вай цана даха деза боху кхолламо. Безаман новкъахь вайши сема ца хилахь, хьо са хир вац, со хьа хир яц. Безамо хьоьсташ мялха дюне хизар ду. Хьо са хир ву, хьо са хир ву, со хьа хир ю. Ас дош ло хьуна хьоменаг, хьо тешалахь, хьо тешалахь, соьх тешалахь И парень девушке сказал:"Ты лишь моя, княгиня, королева звезд дишнинская. Я твой садовник, но ты лишь мой цветок. Лишь мой цветок, любви цветок. Тебя я буду и любить и понимать и жизнь красивую смогу для нас создать. Ты только в этом мне немножко помоги. Мне помоги. Не подведи." -"Тебя люблю я, понимаю и ценю. Свою любовь тебе и жизнь свою дарю. Спасибо милый мой, что ты теперь со мной. Что ты со мной и только мой."