Казахский переводчик

Линда Идрисова.
 Слушать песни исполнителя и скачать онлайн

Исполнители

Добавить
Все чеченские исполнители

Линда Идрисова

  • Ас безам хьа лехнера хийла чакх юйьлуьш дарцех а шийла безаман серло гуш генахь д1а йовли дуккха а хенаш хьан б1аьргаш соьг мерза хьоьжу безам ас царна чохь боьшу хьо-м генахь ца хилла суна сатийсам багош ас хьуна Сан дахар хилла хьоьца доьзна Сан гIабали ирсах тегна.. Хьо суна санна, со а езна, Хиллера хьо соьга хьежна.. Сан корехь богу хьан седа сан синан бIаьстеха? зийна ГIайгIане сан бIаьрхиш легар ирсечу догIнах тардийна.. Кхолламо ирсан га делла декъал ди дахарехь вайша.. Хьо лоьхуш со дуккха лелла
  • Шу марша дог1ийла, кху тха тоьвне доттаг1ий, схьа гулало шу сихонца цхьана хьор вай ловзар д1а, д1ахьовсиша, б1арг тоха, хаза кхуьу мехкари, вай безаме са туьйсуш гулбелла уьш кху тоьвне. Хелха йолу хьо, хьайха хьегош массо к1ант, Ела къежа хьо, ц1е латош масерих, кура сетта хьо, байта г1ерташ тамаш хьайх, Мел сеттарах хьо, йицлур ю хьо суна, Х1инцчул т1аьхьа аса х1у да деза, сай безамна хаза йо1, т1къа хьо накъост сиха ма ло, йо1е ала еза хьо, ловза доккхуш кийрара дог, бахийтахьа йига д1а, хьовзош корта йиллийта, кера юкъе дашо ч1къург, Хелха йолу хьо, хьайха хьегош массо к1ант, Ела къежа хьо, ц1е латош масерих, кура сетта хьо, байта г1ерташ тамаш хьайх, Мел сеттарах хьо, йицлур ю хьо суна, Шу марша дог1ийла, кху тха тоьвне доттаг1ий, схьа гулало шу сихонца цхьана хьор вай ловзар д1а, д1ахьовсиша, б1арг тоха, хаза кхуьу мехкари, вай безаме са туьйсуш гулбелла уьш кху тоьвне. Хелха йолу хьо, хьайха хьегош массо к1ант, Ела къежа хьо, ц1е латош масерих, кура сетта хьо, байта г1ерташ тамаш хьайх, Мел сеттарах хьо, йицлур ю хьо суна.
  • Безаман ц1е Алунехь сан кийрахь йогуш ю... Сан дагт1ера зезагаш Хьоьгара ирс доьхуш техкаш ду... Мел генахь хиларах Ойланаш хьо волчу хьийза сан... Б1аьстенан малхаца, Гуьйренца, г1арг1улин эшаршца Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга, Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна... Вайн безаман хьоьстуш сирла седа, Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла... Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш, Хьан дахарехь г1айг1ана лар йойуш... Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу, Сан б1аьргаша даима хьо лоьху... Лаьара дахарехь Вай цхьана хилийта даимна, Ц1еначу кхолламца, Безаман дай хилла дахийта... Хьан ц1арах паналлехь Ас сайна цхьа седа къастийна, Цо йовхо ло сан дагна, Ирс ду сан ойланах хьаьрчина... Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга, Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна... Вайн безаман хьоьстуш сирла седа, Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла... Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш, Хьан дахарехь г1а1гана лар йойуш, Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу, Сан б1аьргаша даима хьо лоьху... Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга, Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна... Вайн безаман хьоьстуш сирла седа, Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла... Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш, Хьан дахарехь г1а1гана лар йойуш, Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу, Сан б1аьргаша даима хьо лоьху...